Advies van BuRO over risico's ESBL's en MRSA in voedsel

De ministeries van VWS en EZ hebben aan bureau Risicobeoordeling en onderzoek (BuRO) een advies gevraagd over de risico's van voedselgebonden resistente bacteriën en onderzoek dat beleid op dit terrein kan onderbouwen. Om de vraag van de beide ministeries te kunnen onderbouwen heeft BuRO de kennis die over dit onderwerp momenteel beschikbaar is, geïnventariseerd.