Antibiotica in de veehouderij

De NVWA controleert of dierenartsen en veehouders zich aan de regels houden als zij antibiotica gebruiken in de veehouderij. We grijpen in bij overtredingen.