Hygiëneprotocol eiervervoer

Dit hygiëneprotocol komt tegemoet aan de mogelijkheid om het ophalen van eieren en/of het afleveren van trays, pallets en containers op primaire bedrijven uit een beschermings-en toezichtsgebied mogelijk te maken. Er moet gewerkt worden volgens het hygiëneprotocol.