De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen we strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals het ruimen van dieren en het afspreken van hygiëneprotocollen met de sector.

Vogelgriep in het kort

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Melden vogelgriep door pluimveehouders. Bel (045) 546 31 88.

Wanneer melden of een dierenarts consulteren?

Actuele landelijke maatregelen

De landelijke afscherm- en ophokplicht is per 13 april 2018 opgeheven. Deze was ingesteld na een eerdere uitbraak van vogelgriep. De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden blijven wel van kracht.

Vervoersverbod Kamperveen opgeheven

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 april om 0.00 uur wordt het beperkings- en toezichtsgebied opgeheven dat op 13 maart 2018 was ingesteld naar aanleiding van de vogelgriepuitbraak in Kamperveen.

Meer informatie