Vogelgriep in Nederland 2021

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden gevaarlijk is. Deze besmettelijke ziekte kan jaarlijks terugkomen in Nederland. U vindt hier of vogelgriep weer in het land is. U leest ook of er maatregelen gelden om de ziekte te bestrijden, zoals een ophokplicht (afschermplicht) of een vervoersverbod.

Actuele landelijke maatregelen

Er gelden landelijke maatregelen tegen vogelgriep voor bedrijven en hobbyhouders. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle landelijke maatregelen. Bij een uitbraak zijn verschillende overheidsorganisaties betrokken. Lees meer over wie wat doet bij een uitbraak.

Kaart vogelgriep in Nederland 2021

Vogelgriep (aviaire influenza) komt Nederland binnen via trekvogels of door import van pluimveevlees. Wilt u weten waar de ziekte in 2021 (en eind 2020) in het wild is aangetroffen? Kijk dan op het kaartje met vogelgriep besmette dode wilde vogels. Besmettingen van eind 2020 bij hobbyhouders ziet u op het kaartje Vogelgriepbesmettingen hobbypluimvee.

Bij een houder van sierwatervogels in Heeten is in augustus 2021 vogelgriep vastgesteld bij zwanen en eenden. In de pluimveesector is de ziekte in mei 2021 aangetroffen bij een kalkoenbedrijf in Weert en in februari bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode.

Bij 2 vogelopvangcentra is bij opgevangen vogels vogelgriep vastgesteld. Het betreft het vogelasiel in Leiderdorp en de Vogelklas Rotterdam.

Melden vogelgriep

Pluimveehouders zijn verplicht om vogelgriep bij hun kippen en ander pluimvee te melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via telefoon (045) 546 31 88. Lees meer over het melden van vogelgriep.

Ophokplicht

De overheid kan bij een uitbraak van vogelgriep maatregelen nemen om deze ziekte te bestrijden. Loopt uw pluimvee buiten rond? Of houdt u kippen in een buitenren? Kijk dan of uw dieren binnen moeten blijven en er een ophokplicht of afschermplicht geldt. De NVWA ziet erop toe dat pluimveehouders zich aan deze ophokplicht houden.

Vogelgriep bij mensen

De kans dat mensen besmet raken met vogelgriep is zeer klein. Bovendien is vogelgriep meestal niet gevaarlijk voor mensen. Mensen die er ziek van worden, hebben meestal alleen milde klachten.

Hoe voorkomt u dat u zelf ziek wordt?

Voorkom dat u zelf ziek wordt en neem voorzorgsmaatregelen. Draag beschermende kleding als u in de buurt van besmette dieren komt. Vooral mondkapjes zijn belangrijk, zodat u geen besmette lucht inademt. Reinig en ontsmet ook alle vervoermiddelen.

Ik wil het vlees van kippen, kalkoenen of eenden eten. Kan dat? En kan ik de eieren van besmette dieren eten?

Wilt u kip, kalkoen of eend eten? Dat kan. U moet het vlees voor consumptie zoals altijd wel goed verhitten. Eieren van met vogelgriep besmette dieren zijn niet gevaarlijk voor mensen.

Kijk op de website van het RIVM als u meer wilt weten over ziekteverschijnselen of symptomen bij mensen.

Vervoersverbod

De overheid kan een vervoersverbod opleggen bij een uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf. Rondom het gebied van de uitbraak gelden dan beperkingen voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De NVWA ziet erop toe dat vervoerders zich aan dit vervoersverbod houden. Lees meer over actuele vervoersverboden.

Hygiëneprotocollen

Voor vervoerders gelden tijdens een uitbraak ook zogeheten hygiëneprotocollen. Hierin staan tijdelijke maatregelen, zoals over het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen.

Maatregelen NVWA bij pluimveebedrijven

Pluimveehouders krijgen bij een uitbraak van vogelgriep met de NVWA te maken. Lees meer over wat er voor u geldt bij een verdenking, besmetting of uitbraak.

Symptomen vogelgriep bij kippen en andere vogels

Na infectie met vogelgriep worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste symptomen zijn:

 • algehele duidelijke sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer.

In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren:

 • ademhalingsproblemen
 • plotselinge sterfte
 • daling water- en voeropname
 • legdaling
 • windeieren en bleke schalen
 • diarree
 • zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten
 • oogontstekingen
 • zenuwverschijnselen

Luchtwegaandoeningen en verlaagde eiproductie

U herkent vogelgriep aan luchtwegaandoeningen en een verlaagde eiproductie. Dan heeft u waarschijnlijk te maken met de laagpathogene variant. Gaan veel van uw dieren dood? Dan kan er sprake van zijn van de hoogpathogene variant.

Laagpathogeen betekent dat het virus nog niet zo besmettelijk is voor mens en dier. Bij H5 en H7 kan de laagpathogene variant muteren naar de hoogpathogene variant, die veel schadelijker is. Daarom bestrijdt en monitort de NVWA vooral de varianten H5 en H7.

Honden en vogelgriep

Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Houd honden uit voorzorg aan de lijn bij plekken waar dode (water)vogels liggen. Daarmee voorkomt u dat honden in aanraking komen met besmette dode vogels.

Wilde vogelmonitoring

Niet alleen de NVWA speelt een rol bij de wilde vogelmonitoring. Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt dode wilde vogels met verdenking vogelgriep en stuurt deze voor onderzoek naar het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Het Erasmus MC onderzoekt levende wilde vogels op vogelgriep. Via het kaartje Meldingen wilde vogels, krijgt u een landelijk beeld van de vogelsterfte per week.