De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen we strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals het ruimen van dieren en het afspreken van hygiëneprotocollen met de sector.

Vogelgriep in het kort

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Melden vogelgriep door pluimveehouders. Bel (045) 546 31 88.

Wanneer melden of een dierenarts consulteren?

Actuele landelijke maatregelen

Op 13 maart 2018 is in Kamperveen bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Er is per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen.

In Oldekerk is op 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Per direct is een vervoersverbod in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf afgekondigd. Het slachthuis voor pluimvee in de 10 kilometerzone rond Oldekerk kan onder strikte voorwaarden weer opstarten. De landelijke ophokplicht en afschermplicht blijft van kracht. Kijk op rijksoverheid.nl voor de actuele maatregelen.

Bekijk bij de NVWA de actuele hygiëneprotocollen.

Meer informatie