De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen we strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals het ruimen van dieren en het afspreken van hygiëneprotocollen met de sector.

Vogelgriep in het kort

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Melden vogelgriep door pluimveehouders. Bel (045) 546 31 88.

Wanneer melden of een dierenarts consulteren?

Actuele landelijke maatregelen

Met ingang van 9 januari 2018 is het vervoersverbod rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen opgeheven. Op 8 december 2017 werd bij dit bedrijf vogelgriep vastgesteld. De landelijke ophokplicht en afschermplicht blijft wel van kracht. Daarnaast is een aantal landelijke maatregelen versoepeld. Kijk op rijksoverheid.nl voor de actuele maatregelen.

Bekijk bij de NVWA de actuele hygiëneprotocollen.

Meer informatie