Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder

Dit protocol treedt in werking ten tijde van de uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte. Vervoer van diervoeders naar locaties met voor de betreffende dierziekte vatbare dieren is verboden, tenzij het vervoer plaatsvindt conform dit protocol en de op dat moment geldende regelgeving.