Inspectieresultaten diergezondheid identificatie en registratie pluimvee 2019

Een juiste en tijdige identificatie en registratie (I&R) van dieren is van groot belang om dieren en dierlijke producten snel te kunnen traceren als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, of bij een vervuiling in de voedselketen. In 2019 heeft de NVWA 68 reguliere inspecties en 26 herinspecties I&R gevogelte uitgevoerd. De geïnspecteerde bedrijven zijn grotendeels risicogericht geselecteerd. De meest voorkomende overtreding is het niet binnen 5 werkdagen melden van verplaatsingen, gevolgd door onjuiste registratie van de staloppervlakte.