Hygiëneprotocol vervoer van mest

Dit protocol treedt in werking tijdens de uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte. Vervoer en aanwenden van (on)behandelde dierlijke mest van aangewezen vatbare dieren (diersoorten) is verboden, tenzij het vervoer plaatsvindt conform dit protocol en de op dat moment geldende regelgeving.