Mest

De NVWA ziet samen met RVO toe op de naleving van het mestbeleid van de overheid. Er zijn wettelijke regels voor de productie, het verhandelen en het gebruik van meststoffen. Deze regels helpen bij de bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging door nitraat uit agrarische bronnen. Ook gaan ze verspreiding van besmettelijke dierziekten tegen.

Vervoeren met rVDM

U meldt het vervoer van dierlijke mest met het rVDM. Dit is een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest. Lees meer over rVDM op de website van RVO.