Mest

De NVWA ziet samen met RVO toe op de naleving van het mestbeleid van de overheid. Bij inspecties zijn we alert op mogelijke fraude.

Bij het gebruiken en verhandelen van dierlijke meststoffen moet u zich houden aan verschillende regels. Deze regels beschermen bodem, grond- en oppervlaktewater tegen de schadelijke gevolgen van overbemesting. Ook gaan ze verspreiding van besmettelijke dierziekten tegen.