Mest

De NVWA ziet samen met RVO toe op de naleving van het mestbeleid van de overheid. Bij inspecties zijn we alert op mogelijke fraude.

Bij het gebruiken en verhandelen van dierlijke meststoffen moet u zich houden aan verschillende regels. Deze regels beschermen bodem, grond- en oppervlaktewater tegen de schadelijke gevolgen van overbemesting. Ook gaan ze verspreiding van besmettelijke dierziekten tegen.

Nieuw vervoersbewijs vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 meldt u het vervoer van dierlijke mest met het rVDM. Dit is een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest. Het huidige VDM vervalt dan. Wat er verandert en hoe zich voorbereidt, leest u op de website van RVO.