Register Regulated non-quarantine pests (RNQP’s)

Regulated Non-Quarantine Pests (RNQP’s) zijn schadelijke organismen die voorkomen in de EU en niet uitgeroeid hoeven te worden. Een RNQP-organisme mag echter niet voorkomen op bepaalde plantensoorten of -geslachten die in de EU in de handel worden gebracht om opgeplant te worden voor specifieke toepassingen. Dit document geeft hiervan een overzicht. Raadpleeg uw keuringsdienst voor verdere informatie.