Plantenpaspoort

U heeft een plantenpaspoort nodig bij handel en vervoer van bepaalde planten en plantaardig teeltmateriaal binnen Europa.

Voor welke planten is een plantenpaspoort verplicht?

Een plantenpaspoort is verplicht voor planten genoemd in Bijlage V deel A van de Fytorichtlijn (2000/29/EG).  U vindt een alfabetische lijst in het NVWA-register plantenpaspoortplichtige producten.

Nieuwe regelgeving vanaf 14 december 2019

De huidige regels gelden nog tot 14 december 2019. Twee nieuwe Europese verordeningen vervangen vanaf deze datum de Fytorichtlijn. Er gelden dan nieuwe verplichtingen voor het gebruik van het plantenpaspoort. Lees meer over de nieuwe fytosanitaire regelgeving.

Wat is een plantenpaspoort?

Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie die gedocumenteerd moet zijn bij het verhandelen van stekken, zaden, planten en bomen binnen de Europese Unie (EU). Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren.

Een plantenpaspoort bewijst dat de producent voldoet aan de geldende regels en eisen die in de Fytorichtlijn (200/29/EG) zijn vastgesteld en dat de onderneming onder een inspectieregime valt van een keuringdienst.

Een plantenpaspoort mag alleen worden afgegeven als het plantmateriaal vrij is van EU-quarantaine-organismen.

Wie geeft het plantenpaspoort af?

Het plantenpaspoort wordt afgegeven namens een officiële instantie van een lidstaat. In Nederland geven de keuringsdiensten het plantenpaspoort af onder toezicht van de NVWA.

Sommige producenten en leveranciers van plantaardig materiaal mogen zelf plantenpaspoorten afgeven. Dit mogen zij alleen na het afsluiten van een autorisatieovereenkomst met een keuringsdienst. Iedere keuringsdienst is gespecialiseerd in het keuren van specifieke gewassen en productgroepen:

Waarom is een Europees plantenpaspoortsysteem nodig?

Een Europees plantenpaspoortsysteem is nodig om plantgezondheidsrisico’s in de Europese Unie te verminderen. Het plantenpaspoort zorgt ervoor dat de identiteit en oorsprong bekend is van planten en plantaardig materiaal.

Dit is belangrijk om uitbraken en mogelijke verspreiding van schadelijke ziekten en plagen te voorkomen en snelle tracering mogelijk te maken. Ziekten en plagen zoals bepaalde insecten, virussen, schimmels, bacteriën of nematoden brengen de kwaliteit en opbrengst van land- en tuinbouwgewassen in gevaar.

Om de plantgezondheid binnen de EU te beschermen moeten producenten en handelaren van plantaardig materiaal zich registreren. En worden zij regelmatig geïnspecteerd voordat zij hun plantmateriaal met een plantenpaspoort mogen verhandelen.

Waarom zijn er beschermde gebieden aangewezen in de EU?

In de Europese Unie zijn specifieke gebieden aangewezen als Europese beschermde gebieden waarbinnen bepaalde quarantaineziekten of plagen niet voorkomen. Risicovol plantmateriaal dat deze beschermde gebieden binnenkomt moet aan strengere eisen voldoen dan risicovol plantmateriaal dat in andere gebieden binnnenkomt. Dit plantmateriaal krijgt een apart plantenpaspoort (met een ZP-code, ‘Zona Protecta’). Informeer bij de keuringsdiensten of dit ook voor uw plantmateriaal geldt.