Overzicht leveranciers waardplanten Phytophthora ramorum Verenigd Koninkrijk

Dit document is een bijlage bij de eisen voor de export van sierteelt van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk en bevat een overzicht van leveranciers voor waardplanten P. ramorum.