K-LV-VSC-00, Werkvoorschrift Voorscreening (onder revisie)

Dit werkvoorschrift beschrijft de wijze waarop de Afdeling CoA van de NVWA de werkzaamheden uitvoert in het kader van de diergezondheid en het welzijn van dieren voor transporten die verband houden met een economische bedrijvigheid bij grensoverschrijdend verkeer.