De NVWA controleert streng op dierenwelzijn tijdens transport en bij aanvang van export. Onze inspecteurs en dierenartsen beoordelen of dieren wel vervoerd mogen worden en of dat op de juiste wijze gebeurt.

Regelgeving

De regels voor diertransport zijn Europa-breed vastgesteld in de Verordening (EG) Nr. 1/2005 (Transportverordening). De regels variëren voor verschillende diersoorten en voor verschillende reisafstanden. De meeste regels gelden voor runderen, schapen, geiten, varkens en (niet-geregistreerde) paarden.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • De manier waarop de dieren behandeld moeten worden.
  • Wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren.
  • Hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn.
  • Welke reisschema's gehanteerd moeten worden, enzovoorts.

Meer informatie over het welzijn (o.a. welzijnseisen, beladingsnormen, transport- en rusttijden) van gewervelde dieren tijdens transport:

K-LV-WLZVL-00 Voorscreening welzijn

K-WLZVL-01 Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren (inclusief bijlagen)

K-WLZVL-02 Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden

K-WLZVL-03 Controleposten: erkenning en toezicht

K-WLZVL-04 Vergunningen voor vervoerders van gewervelde dieren (inclusief bijlage)

Transportvergunning

Zie vervoerdersvergunning

Erkende R&O plaatsen

Zie pagina overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.

Tweets @NVWA_Expertdier

Geretweet door @NVWA_Expertdier
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv

De export van landbouwproducten in cijfers: welke producten exporteert Nederland het meest? rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… #igw2019 pic.twitter.com/lFaIVnBC5a

4 uur geleden
Geretweet door @NVWA_Expertdier
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv

Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard rijksoverheid.nl/actueel/nieuws… #IGW2019 pic.twitter.com/nM53msFGii

4 uur geleden
Mariella Simon @NVWA_Expertdier

@Eyes_on_Animals Zeker, elke is er 1 teveel.

19 uur geleden
Mariella Simon @NVWA_Expertdier

Vanmiddag bijeenkomst bijgewoond voor inspecteurs over start van Verscherpt Toezicht bij risicobedrijven dierenwelzijn. Dit werd al ingezet door #NVWA bij horeca. Nu ook bij veehouderij. Strakker registeren verloop traject op bedrijf met doel sneller goed resultaat lange termijn.

23 uur geleden
Volg @NVWA_Expertdier