De NVWA controleert streng op dierenwelzijn tijdens transport en bij aanvang van export. Onze inspecteurs en dierenartsen beoordelen of dieren wel vervoerd mogen worden en of dat op de juiste wijze gebeurt.

Regelgeving

De regels voor diertransport zijn Europa-breed vastgesteld in de Verordening (EG) Nr. 1/2005 (Transportverordening). De regels variëren voor verschillende diersoorten en voor verschillende reisafstanden. De meeste regels gelden voor runderen, schapen, geiten, varkens en (niet-geregistreerde) paarden.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • De manier waarop de dieren behandeld moeten worden.
  • Wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren.
  • Hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn.
  • Welke reisschema's gehanteerd moeten worden, enzovoorts.

Meer informatie over het welzijn (o.a. welzijnseisen, beladingsnormen, transport- en rusttijden) van gewervelde dieren tijdens transport:

K-LV-WLZVL-00 Voorscreening welzijn

K-WLZVL-01 Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren (inclusief bijlagen)

K-WLZVL-02 Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden

K-WLZVL-03 Controleposten: erkenning en toezicht

K-WLZVL-04 Vergunningen voor vervoerders van gewervelde dieren (inclusief bijlage)

Transportvergunning

Zie vervoerdersvergunning

Erkende R&O plaatsen

Zie pagina overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.

Tweets @NVWA_Expertdier

Geretweet door @NVWA_Expertdier
Inspecteur Import @NVWA_Import

#NVWA Informatieposter over 'reizen met #huisdier naar en vanuit Groot-Brittannië na de #Brexit' knmvd.nl/app/uploads/20…

3 dagen geleden
Mariella Simon @NVWA_Expertdier

@broederijbrok1 Ja, dat hoor ik nu ook! Dank je. Haalt niet weg dat de vragen al liggen 😉

3 dagen geleden
Mariella Simon @NVWA_Expertdier

@broederijbrok1 Hoe bedoel je, Jan?

3 dagen geleden
Mariella Simon @NVWA_Expertdier

In mei komt de training Better Training for Safer Food, waarin Europese inspecteurs les krijgen, dit keer over inspecties mbt welzijn vleeskuikens, naar Nederland. Ook ik ga daar wat presenteren, vandaag presentatie over de Europese richtlijn voorbereid.

4 dagen geleden
Volg @NVWA_Expertdier