Vervoer levende dieren

De NVWA controleert streng op dierenwelzijn tijdens transport en bij aanvang van export. Onze inspecteurs en dierenartsen beoordelen of dieren wel vervoerd mogen worden en of dat op de juiste wijze gebeurt.

Hittestress

Wilt u een video bekijken over de controles van de NVWA bij veetransporten tijdens hitte? Of lezen welke afspraken het bedrijfsleven en de overheid hebben gemaakt in het Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen? Ga dan naar onze webpagina over hittestress bij koeien en ander vee.

Regelgeving

Sinds 21 april 2021 geldt de Europese Diergezondheidsverordening (AHR). De regels uit deze verordening moeten uitbraken van dierziekten binnen de EU voorkomen en verspreiding van dierziekten tegengaan. Daarnaast moeten de welzijnsregels voor het vervoer van levende dieren in acht worden genomen. Deze zijn Europa-breed vastgesteld in de Verordening (EG) Nr. 1/2005 (Transportverordening). De regels variëren voor verschillende diersoorten en voor verschillende reisafstanden. De meeste regels gelden voor runderen, schapen, geiten, varkens en (niet-geregistreerde) paarden.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • De manier waarop de dieren behandeld moeten worden.
  • Wanneer dieren niet geschikt zijn te vervoeren.
  • Hoe vervoermiddelen ingericht moeten zijn.
  • Welke reisschema's gehanteerd moeten worden, enzovoorts.

Meer informatie over het welzijn (o.a. welzijnseisen, beladingsnormen, transport- en rusttijden) van gewervelde dieren tijdens transport:

K-LV-VSC-00 Werkvoorschrift Voorscreening

K-WLZVL-01 Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren (inclusief bijlagen)

K-WLZVL-02 Certificering onder extreme temperatuursomstandigheden

K-WLZVL-03 Controleposten: erkenning en toezicht

K-WLZVL-04 Vergunningen voor vervoerders van gewervelde dieren (inclusief bijlage)

K-LV-WLZVL-05 Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen.  

Inspectieresultaten diertransport

Wij publiceren jaarlijks de resultaten van onze inspecties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Bekijk hier de inspectieresultaten diertransport.

Transportvergunning

Zie vervoerdersvergunning

Erkende R&O plaatsen

Zie pagina overzicht bedrijven met erkenningen, registraties en vergunningen.