Instructie invoer fokschapen en -geiten van bijzondere rassen uit lidstaten

In deze instructie zijn de procedure en voorwaarden beschreven van toepassing op de invoer in Nederland van schapen of geiten van bijzondere rassen uit lidstaten.