Schapen en geiten

De NVWA controleert of bedrijven met schapen en geiten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van mensen. We controleren de productie en handel in vlees van boer tot bord.

Ziek schaap? Bel meldpunt dierziekten (045) 546 31 88 (gebruikelijke belkosten).

Inspectieresultaten schapen en geiten

Wij publiceren jaarlijks de resultaten van onze inspecties op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Bekijk hier de inspectieresultaten schapen en geiten .