K-LV-WLZVL-01 Bijlage 2 - Vergunning voor vervoerders overeenkomstig art 10

Bijlage 2 - Vergunning voor vervoerders overeenkomstig art 10, horende bij K-LV-WLZVL-01 'Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren'