K-LV-PRCA-01, Certificering op thuislocatie – afdeling VKE

Deze procedure beschrijft het proces van certificering op thuiswerklocatie van de volgende dieren en levende producten bestemd voor het EU-handelsverkeer en derde landen: eendagskuikens (derde landen); broedeieren (derde landen); levende producten van paarden, runderen, varkens en schapen/geiten; bestuivers en biologische bestrijders (die regulier door VKE gecertificeerd werden); overige dieren afkomstig uit geconsigneerde inrichtingen waarbij geen pre-export isolatie van toepassing is.