Dierziekten

De NVWA bestrijdt dierziekten als ergens in Nederland een besmettelijke dierziekte opduikt. Dierenartsen en veehouders spelen een belangrijke rol om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Meld dierziekte bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.