Dierziekten

De NVWA bestrijdt sommige besmettelijke dierziekten. Dierenartsen en veehouders spelen een belangrijke rol om verspreiding van deze ziektes tegen te gaan.

Welke dierziekten bestrijden we?

In de Europese diergezondheidsverordening (Vo 2016/429) en in de Wet dieren staat een lijst van aangewezen dierziekten die wij bestrijden. Als er een uitbraak van zo'n dierziekte is, of als er een vermoeden is van een ziektegeval, moet de dierenarts of de eigenaar van het zieke dier dat bij ons melden.

Wat gebeurt er na een melding?

Na een melding nemen we maatregelen om verdere verspreiding van de dierziekte te voorkomen. Soms is het voldoende om het zieke dier en de dieren in zijn omgeving verplicht te isoleren en te behandelen.

Er zijn ook besmettelijke dierziekten, zoals varkenspest of vogelgriep, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn om de ziekte te bestrijden en verspreiding te voorkomen.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt dan wettelijke maatregelen, zoals het beperken van het verplaatsen van dieren, mest en dierlijke producten. Dit alles om verdere verspreiding tegen te gaan. Op de bedrijven waar de ziekte is uitgebroken worden de vatbare dieren gedood.

Wat doen we als ingrijpende maatregelen nodig zijn?

Wij zijn verantwoordelijk voor het doden en afvoeren van de dieren op de getroffen bedrijven. De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde contractpartijen. We zetten speciaal opgeleide medewerkers in om deze werkzaamheden te coördineren en toezicht te houden op de correcte omgang met de dieren, het dodingsproces, het veilig en hygiënisch werken en de afvoer van de dode dieren.

Na een ruiming voeren wij mogelijk besmet materiaal, bijvoorbeeld de mest, af. De stallen en het erf moeten worden schoongemaakt en ontsmet. Wij geven het bedrijf pas vrij wanneer uit onderzoek blijkt dat er geen ziekteverwekker meer aanwezig is.