Dierziekten en zoönosen

Een uitbraak van sommige besmettelijke dierziekten kan grote gevolgen hebben voor dieren, mensen en natuur. Lees hoe wij deze dierziekten bestrijden en verdere verspreiding voorkomen.

Dierziekte uitgebroken? Soms moet u dat melden

Door een vermoeden van een dierziekten snel te melden, helpt u mee om verdere verspreiding van dierziekten te voorkomen. In sommige gevallen is melden zelfs verplicht.

Welke dierziekten heersen op dit moment in Nederland en Europa?

In Nederland en binnen Europa hebben we in kaart gebracht welke dierziekten waar zijn uitgebroken. En welke landen en gebieden vrij zijn van bepaalde dierziekten.

Bekijk de overzichten en lees waarop u moet letten als u dieren vervoert naar een risicogebied.

Zoönosen: infectieziekten die kunnen overgaan tussen mensen en dieren

Sommige dierziekten kunnen overgaan op mensen, of andersom. Denk bijvoorbeeld aan rabiës (hondsdolheid), Q-koorts of salmonellose.

Lees om welke dierziekten het gaat, en hoe ze zich verspreiden.

Wat doen wij als een dierziekte is uitgebroken?

Zodra wij vermoeden dat een meldingsplichtige of zeer besmettelijke dierziekte is uitgebroken, nemen wij verschillende maatregelen. Zo kan het bijvoorbeeld verboden worden om dieren, mest en producten te vervoeren in bepaalde gebieden. De exacte maatregelen hangen af van de dierziekte. Ze liggen vast in draaiboeken en protocollen.

Lees wat wij doen om dierziekten te bestrijden en verspreiding te voorkomen.

Informatie over dierziekten in documenten

Naast de informatie op deze webpagina's, staat sommige specifieke informatie in documenten op onze site. Denk daarbij bijvoorbeeld aan adviezen voor de sector, inspectieresultaten en draaiboeken die wij gebruiken bij de bestrijding van dierziekten.

Bekijk de documenten met dierziekteninformatie op onze site.

Dierziekten uitgelicht

U vindt over sommige dierziekten meer informatie op onze website. Het gaat om de volgende dierziekten: