Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O Afrikaanse varkenspest (AVP)

In de Toelatingendatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die mogen worden toegepast tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). Om het zoeken te vereenvoudigen heeft de NVWA besloten om op haar website de lijst te publiceren met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij AVP.

Bij terugkeer uit risicolanden voor AVP moet het transportmiddel na de reiniging worden ontsmet met een middel uit deze lijst, volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WG/GA).