Reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen (R&O)

Bij diertransport is er een risico op verspreiding van besmettelijke dierziekten, zoals Afrikaanse varkenspest of vogelgriep. Daarom is het belangrijk dat u uw (pluim)veewagens goed schoonmaakt en ontsmet. Dat geldt ook voor laadkisten als kratten en containers. Zo voorkomt u dat varkens, runderen, kippen en ander vee besmet raken. Lees hoe u diertransportmiddelen kunt reinigen en ontsmetten (R&O), en waar u dat kunt doen.

Hoe moet ik mijn (pluim)veewagens reinigen en ontsmetten?

De NVWA heeft een stappenplan R&O gemaakt. Door deze stappen te volgen, weet u zeker dat de hygiëne van uw vervoer- en transportmiddelen op orde is. Gebruik bij het ontsmetten van diertransportmiddelen alleen ontsmettingsmiddelen die hiervoor geschikt zijn en voor dit doel zijn toegelaten in Nederland. Volg de gebruiksvoorschriften, om schade aan het milieu of de gezondheid van mensen en dieren te voorkomen.

Waar kan ik mijn (pluim)veewagens reinigen en ontsmetten?

R&O van diertransportmiddelen moet gebeuren bij een reinigings- en ontsmettingsplaats. Veehouders beschikken meestal over een eenvoudige wasplaats voor veewagens. Daarnaast zijn er erkende R&O-plaatsen voor (pluim)veewagens. 

Erkende R&O-plaatsen voldoen aan strengere eisen dan eenvoudige wasplaatsen. Ze zijn bijvoorbeeld overdekt en worden zo nodig verwarmd, zodat er ook goed gereinigd en ontsmet kan worden als het vriest. De R&O-plaatsen bij slachthuizen voor rood vlees en pluimvee,  verzamelcentra voor landbouwhuisdieren, transportbedrijven voor vee of pluimvee, kuikenbroederijen en truckwash-bedrijven zijn erkend.

Op deze site vindt u ook een lijst van erkende R&O-plaatsen, en kunt u lezen aan welke eisen erkende R&O-plaatsen moeten voldoen.

Wanneer moet ik mijn (pluim)veewagens reinigen en ontsmetten?

Reinig en ontsmet uw diertransportmiddel direct nadat u de dieren heeft gelost. Deze regel geldt na ieder vervoer of gebruik, en voor alle vervoermiddelen en laadkisten voor evenhoevigen, pluimvee of broedeieren.

Zo zorgt u ervoor dat uw lege (pluim)veewagen schoon is als deze op de openbare weg komt of bij een locatie waar andere dieren zijn. Dit is nodig om insleep en verspreiding van smetstof van besmettelijke dierziekten te voorkomen.

Risicoland of  -gebied? 2e R&O is verplicht

Vervoert u dieren van of naar een gebied waar een dierziekte heerst onder commercieel gehouden dieren? Voer dan onmiddellijk na terugkeer in Nederland een R&O uit bij een erkende R&O-plaats, slachthuis, verzamelcentrum of broederij. Dit is verplicht. Ook als u de 1e R&O van het vervoermiddel al in het buitenland heeft gedaan, en het dus bij terugkomst in Nederland om een 2e R&O gaat. Het maakt niet uit of het risicogebied binnen of buiten de EU ligt.

Komt u uit een risicogebied, en lost u de dieren in Nederland? En is er op de plaats waar u de dieren lost geen erkende R&O-plaats aanwezig? Doe dan het volgende: voer direct na het lossen een 1e R&O uit. Rijd daarna met het vervoermiddel naar een erkende R&O-plaats, slachthuis, verzamelcentrum of broederij. Voer daar een 2e R&O uit.   

U heeft een bewijs van reiniging en ontsmetting nodig. Laat dit na afloop van de R&O invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende R&O-plaats, het slachthuis, het verzamelcentrum of de broederij. Stuur het bewijs binnen 24 uur naar de NVWA

Waar staat dit in de wet?

Er gelden wettelijke regels voor het extra reinigen en ontsmetten van diertransportmiddelen die uit het buitenland komen of terugkeren. Deze regels staan in:

Daarnaast geldt de Diergezondheidsverordening: Verordening (EU) 2016/429. In de Europese Verordening (EU) 2020/688 staat hoe u rekening moet houden met diergezondheid bij het verplaatsen van landdieren en broedeieren binnen de EU.

Ook geldt de Biocidenverordening: Verordening (EU) 528/2012. In deze verordening staat onder meer welke werkzame stoffen in biociden zijn toegestaan, bijvoorbeeld voor gebruik in diertransportmiddelen. En hoe u deze biociden moet gebruiken.  

De regels over het verhandelen en gebruik van biociden staan in: