Tijdelijke Maatregelen, landenlijst derde landen

De informatie in deze lijst is een letterlijke weergave van de informatie afkomstig van bevoegde autoriteiten van derde landen, verkregen via het Landbouwradennetwerk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.