Tijdelijke Maatregelen, landenlijst derde landen (TMDL-01)

De informatie in deze lijst is een letterlijke weergave van de informatie afkomstig van bevoegde autoriteiten van derde landen, verkregen via het Landbouwradennetwerk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.