Handboek verzamelcentrum paarden

Dit handboek is opgesteld met het doel een invulling te geven aan de 'open normen'/ de doelvoorschriften die volgens de regeling gelden voor verzamelcentra.

Uitgangspunt is dat als een verzamelcentrum voldoet aan de eisen zoals ze in dit handboek zijn uitgewerkt en in ieder geval is voldaan aan de erkenningsvoorwaarden en erkenningsverplichtingen.

Voor wat betreft de protocollaire eisen zullen in veel gevallen aanvullingen noodzakelijk zijn voor de situatie ter plaatse.