Paarden

Heeft u een of meerdere paarden? Dan kunt u te maken krijgen met de NVWA. Wij controleren of houders van paarden de wettelijke regels voor dierenwelzijn en diergezondheid naleven. Ook geven we vergunningen af voor vervoer van paarden. Verder geven wij gezondheidscertificaten af voor de export van paarden.

Zorg goed voor uw paard

In de wet staat onder meer welke verzorging en huisvesting paarden nodig hebben. Wij controleren of bedrijven en hobbyhouders zich aan deze welzijnseisen houden. Dit doen we onder meer bij stallen en maneges, en ook op paardenmarkten en veemarkten.

Voorkom hittestress bij uw paard

Probeer te voorkomen dat uw paard het te warm krijgt. Ook dat hoort bij goede zorg. In ons dossier over hittestress leest u wat u kunt doen om uw paard te beschermen tegen de hitte.

Meld misstanden

Vermoedt u dat een paard mishandeld of verwaarloosd wordt? Of ziet u een paard dat gewond is? Meld dit dan bij ons. Onze inspecteurs kunnen dan onderzoeken wat er aan de hand is.

Wij voeren veel inspecties uit naar aanleiding van meldingen. Ieder jaar publiceren wij onze inspectieresultaten op het gebied van dierenwelzijn (kijk voor paarden bij 'grazers').

Registreer uw paard en de locatie

Laat uw paard binnen 6 maanden na de geboorte chippen en vraag voor uw paard een paardenpaspoort aan. Daarna moet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden of laten melden op welke locatie uw paard verblijft. Dit is verplicht en heeft te maken met de Europese regels voor identificatie en registratie (I&R) van dieren. Deze regels zijn er voor de diergezondheid. Als er bijvoorbeeld een ziekte uitbreekt onder paarden, kunnen de dieren snel opgespoord worden. Zo gaan we verspreiding van dierziekten tegen.

Als uw paard vervoerd moet worden

Voor het vervoer van paarden zijn regels. Deze zijn er om het welzijn en de gezondheid van de paarden te beschermen. Wij controleren of vervoerders zich aan de regels houden.

Als uw paard naar het buitenland gaat

Wilt u een paard vervoeren naar het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u het verkocht heeft of omdat u aan een wedstrijd meedoet? Dan zijn de regels strenger dan bij vervoer binnen Nederland. Officieel gaat het om export. U heeft onder meer een diergezondheidscertificaat nodig: een verklaring dat uw paard gezond is. Hiervoor moet u uw paard eerst laten keuren. De exportkeuring en het gezondheidscertificaat moet u bij ons aanvragen.

De precieze eisen verschillen per land en hangen ook samen met het doel van het vervoer. De regelgeving kan erg onoverzichtelijk zijn, zeker voor particulieren die hier niet dagelijks mee te maken hebben. Daarom raden wij u aan om eerst de beslisboom 'Met uw paard naar het buitenland' in te vullen. U krijgt een advies op maat en ziet direct weke eisen voor u gelden. Op de pagina over reizen naar het buitenland leest u ook waar u op moet letten als u weer terugkomt naar Nederland.

Als uw paard uit het buitenland komt

Heeft u in het buitenland een paard gekocht en wilt u het dier in Nederland gaan houden? Dan krijgt u te maken met importeisen. Nederland laat dieren uit het buitenland alleen onder voorwaarden toe.