Trichinella onderzoek op vrij wild, monstername uitgevoerd door de gekwalificeerde persoon

Dit werkvoorschrift beschrijft de werkwijze van de gekwalificeerde persoon ten aanzien van de monstername t.b.v. het onderzoek op Trichinella bij wilde zwijnen (of andere in het wild levende diersoorten die gevoelig zijn voor een Trichinella besmetting).