Trichinella onderzoek op vrij wild, monstername uitgevoerd door de gekwalificeerde persoon

Dit werkvoorschrift beschrijft  de werkwijze van de gekwalificeerde persoon (hierna GP)  ten aanzien van de monstername t.b.v. het onderzoek op Trichinella  bij wilde zwijnen (of andere in het wild levende diersoorten die gevoelig zijn voor een Trichinella besmetting). De GP neemt monsters van alle wilde zwijnen die in de handel worden gebracht (dus o.a. voor restaurant, poelier en wildbewerkingsinrichting)