Vraag een veterinaire keuring aan

Mijn NVWA-klantportaal

De volgende bedrijfsgroepen vragen een veterinaire keuring aan via Mijn NVWA:

  • slachthuizen
  • koel- en vrieshuizen
  • overige vleesexporterende bedrijven
  • exporteurs van levende varkens

Let op: dit geldt nog niet voor export vanaf verzamelcentra of door een buitenlands bedrijf.

U krijgt vanzelf bericht over Mijn NVWA

Exporteert u bedrijfsmatig varkens, dan krijgt u vanzelf bericht van ons wanneer u Mijn NVWA kunt gebruiken. Doe tot die tijd uw aanvragen op de gebruikelijke manier.

Vragen over Mijn NVWA?

Mail uw vraag naar keuren@nvwa.nl.

Export varkens vanaf verzamelcentrum of door buitenlands bedrijf

Keuringen voor de export van levende varkens vanaf een verzamelcentrum doet u nog niet via Mijn NVWA. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven. U vraagt een keuring nog aan op de gebruikelijke manier.

Overige keuringsaanvragen op gebruikelijke manier

Bent u exporteur van andere levende dieren of levende dierlijke producten? Of wilt u een import- of viskeuring aanvragen? Of nog een andere keuringsaanvraag doen? Vraag die dan aan zoals u gewend bent. Zodra uw bedrijfsgroep wordt aangesloten op Mijn NVWA ontvangt u hierover bericht.

Particulier?

Vraag uw keuring aan via het aanvraagformulier importkeuring