Beleidsregel aanleveringstermijn voedselketen informatie. (VKI-03)

Deze beleidsregel geeft invulling aan de mogelijkheid die Verordening (EG) 854/2004 de bevoegde autoriteit biedt om af te zien van de eis dat voedselketen informatie 24 uur voor aanvoer op een slachthuis aanwezig moet zijn.