Uitgangscontrole van producten in doorvoer

Deze procedure beschrijft de uitgangscontrole van zendingen (levende) producten in doorvoer welke via een Nederlandse grenscontrolepost de Europese Unie verlaten.

Bij de uitgangscontrole wordt gecontroleerd in de uitgaande grenscontrolepost of aan de voorwaarden voor doorvoer voldaan wordt. Specifiek wordt gecontroleerd of de zending vergezeld gaat van de juiste documenten, de zending binnen de gestelde termijn wordt aangeboden en of de verplichte verzegeling bij doorvoer nog intact is.