MANCP Meerjarig Nationaal Controleplan, Nederland, jaarverslag 2019

Iedere lidstaat van de Europese Unie maakt sinds 2007 een meerjarig nationaal controleplan (Multi Annual National Control Plan (MANCP)). Het verslag beschrijft de officiële controles op de terreinen voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, diervoeders, fytosanitaire aangelegenheden en biologische productie.