Inspectieresultaten donkere teelten 2020

In dit document vindt u de resultaten van de in 2020 door de NVWA uitgevoerde inspecties bij bedrijven met donkere teelten (paddenstoelen en witloftrekteelt).