De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Geretweet door @nvwa_gewas
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv

Minister Schouten is vandaag en morgen op de Informele Landbouwraad in Wenen. Hier spreekt zij o.a. over de Afrikaanse varkenspest. pic.twitter.com/z1jfYJqie9

2 uur geleden
Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Nieuw etiket #verkoop #gewasbeschermingsmiddel PIRIMOR-5794N (W10 Opgebruiken volgens oud etiket vanaf W9 tot 23-9-2019.

13 uur geleden
Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Nieuw etiket #verkoop #gewasbeschermingsmiddel Pediment rookontwikkelaar (voorheen Pirimor rookontwikkelaar)-5793N (W7 Opgebruiken volgens oud etiket vanaf W6 tot 23-9-2019.

13 uur geleden
Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Einde toelating #gewasbeschermingsmiddel ActaPlus 250-15118N #inleverenKGAdepot

13 uur geleden
Volg @nvwa_gewas