De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Geretweet door @nvwa_gewas
NVWA @_NVWA

Op vakantie naar Frankrijk, Italië, Spanje of Portugal? Neem geen planten mee terug! Ze kunnen besmet zijn met de #Xylella fastidiosa-bacterie. Deze bacterie vormt een bedreiging voor je eigen planten, onze land- en tuinbouw en de #natuur. Meer info: nvwa.nl/xylella pic.twitter.com/SkLeaGrSQh

24 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Fyto @NVWA_Fyto

Export eiken naar Verenigd Koninkrijk en Ierland nvwa.nl/nieuws-en-medi…

24 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
NVWA @_NVWA

Belangrijke veiligheidswaarschuwing Klene D’rop uit Zoet & Dropfruit: bevat allergeen sulfiet nvwa.nl/documenten/waa… pic.twitter.com/BHpoXRk14C

1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
NatureTodayNL @NatureTodayNL

Een nieuwe methode voor het opsporen van zieke bomen @_NVWA dlvr.it/R8KZsb pic.twitter.com/I8ifIRyPq1

1 dag geleden
Volg @nvwa_gewas