De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Fyto @NVWA_Fyto
1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Import @NVWA_Import

#AfrikaanseVarkenspest #import Neem geen #vlees en #vleesproducten mee vanuit Polen. Ook producten voor eigen consumptie kunnen een risico vormen voor insleep dierziekten. twitter.com/WURbvr/status/…

1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
NVWA @_NVWA

Vanaf maandag kun je onze inspecteur non-food @NVWA_NonFood een week lang volgen op #Instagram. instagram.com/nvwaonline pic.twitter.com/dgn50bEZ24

1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Landbouw @NVWA_Landbouw

Rikilt versterkt NVWA-lab met extra capaciteit en ‘innovatieve en sterke kennisbasis’ foodlog.nl/artikel/rikilt…

1 dag geleden
Volg @nvwa_gewas