De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

@NVWA_Expertdier Ik weet niet of "spannend" het goede woord is. Gemengde gevoelens hierover. Denk er nog regelmatig aan.

21 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
John Kusters @JohnKusters

Nog geen schade zichtbaar aan de perenknoppen. afwachten hoe de komende dagen verlopen. #vorst pic.twitter.com/tPc92YvcpI

21 uur geleden
Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

NPO2. Ben benieuwd. Was zelf destijds ook hierbij betrokken. Geen fijne periode. twitter.com/NVWA_Expertdie…

21 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Karen Gussow @KarenGussow

Vandaag ben ik in Brussel op een bijeenkomst over frauderisico’s met biologisch voedsel. Goed om ervaringen fraudebestrijding als Lidstaten te delen. Gemeenschappelijke zorg om fraude vanwege de groei van het bio-segment. #EC #host #thankyou

1 dag geleden
Volg @nvwa_gewas