De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Fyto @NVWA_Fyto

Collega's van #NVWA Fyto geven een workshop in Tanzania aan inspecteurs. Het idee is de inspecties en het inspectiesysteem op een hoger plan te brengen. pic.twitter.com/uzXdgk5V93

1 dag geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
HortInvest Project @hortinvest

An initiative coordinated by @_NVWA and @WUR and is closely linked to @hortinvest wur.nl/en/Research-Re…

2 dagen geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit @minlnv

In Nederland wordt hard gewerkt aan een sterkere natuur. Daarbij moet de stikstofdepositie blijvend worden verlaagd. Een oplossing ligt niet zomaar op tafel en er moeten fundamentele keuzes gemaakt worden. Dit is te lezen in de brief aan de Tweede Kamer. rijksoverheid.nl/ministeries/mi…

2 dagen geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Akkerwijzer.nl @AkkerTweet

#NVWA: Driftbeperkende maatregelen worden nog onvoldoende nageleefd | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers akkerwijzer.nl/artikel/218548… #akker #gewasbescherming #driftreductie

2 dagen geleden
Volg @nvwa_gewas