De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Nieuw Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren #gewasbeschermingsmiddelen Zie ook de overgangsregering nvwa.nl/nieuws-en-medi…

16 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Fyto @NVWA_Fyto

"Mooie" beelden gezien van het melon necrotic spot #virus in komkommer. Op de foto's zie je een beginnend en een gevorderd stadium. Op naam gebracht door ons #fytosanitair lab. pic.twitter.com/b8eHsi7CIj

17 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Akkerwijzer.nl @AkkerTweet

Nieuw onderzoek naar Erwinia in pootaardappelen | Akkerwijzer.nl goo.gl/oWv1Do pic.twitter.com/i0cLeox4ZH

17 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
CTGB @CTGB_NL

Het verslag van ons jubileumsymposium 'Tussen brein en onderbuik' over #risicocommunicatie en #risicoperceptie staat online. 'We gaan hiervan leren en we blijven ook verantwoording afleggen'; aldus Luuk van Duin tijdens de afsluiting. Zie ctgb.nl/actueel/nieuws… pic.twitter.com/eDC8lOoRKR

17 uur geleden
Volg @nvwa_gewas