De NVWA controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. De NVWA ziet ook toe op de naleving van de keuringsplicht van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ziekten, plagen en onkruiden zijn in de landbouw altijd aanwezig. Gewasbeschermingsmiddelen en gewasbeschermingsmaatregelen zorgen ervoor dat ziekten, plagen en onkruiden onder controle blijven. Middelen kunnen chemisch of niet-chemisch zijn (bijvoorbeeld biologisch).

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke stoffen bevatten voor mens, dier en milieu. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Deze regels staan in Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft toegelaten op de Nederlandse markt.

Onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er onder andere toe leiden dat resten van gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater. Door gebruik van te veel of niet-toegelaten middelen kunnen resten van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen of in het milieu achterblijven. Dit kan risico's opleveren voor de voedselveiligheid en de instandhouding van ons milieu.

Aanvragen opstellen draft registration report werkzaamheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Tweets @nvwa_gewas

Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Vrijstelling #gewasbeschermingsmiddel #Ovitex in teelt van appel en peer tegen groene appelwants, fruitspintmijt en perenbladvlo van 26-3-2019 tot 15-4-2019. Zie: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-160…

4 uur geleden
Inspecteur Gewas @NVWA_Gewas

Vrijstelling #gewasbeschermingsmiddel #Batavia in suikerbieten tegen bietenvlieg van 1-4-2019 tot 29-7-2019. Zie: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-160…

4 uur geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Import @NVWA_Import

#NVWA Informatieposter over 'reizen met #huisdier naar en vanuit Groot-Brittannië na de #Brexit' knmvd.nl/app/uploads/20…

2 dagen geleden
Geretweet door @nvwa_gewas
Inspecteur Voedsel @nvwa_voedsel

2/2 Uit het onderzoek van de afdelingen Inspectie en de NVWA-IOD bleek dat het ging om tenminste 716.000 kg gehakt. De opgelegde terugroep- en vernietigingsactie kostte het bedrijf nog eens ongeveer 450.000 euro. Afhandeling is afgedaan middels een schikking met het OM.

2 dagen geleden
Volg @nvwa_gewas