Inspectieresultaten gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden 2020

De naleving van de toepassingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is in 2020 met 78% naleving sterk verbeterd ten opzichte van 2017, toen de geconstateerde naleving 41% was. Desondanks wordt door 22% van de telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden nog steeds gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in strijd met de toepassingsvoorwaarden die gelden voor deze gebieden.