Onderzoeksresultaten naleefmotieven wet- en regelgeving bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

In dit document vindt u de onderzoeksresultaten van de naleefmotieven van wet- en regelgeving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.