Advies van BuRO over toxines van cyanobacteriën in beregeningswater

Water waarin een bloei van cyanobacteriën plaatsvindt kan ongeschikt zijn als beregeningswater vanwege de toxines die deze blauwalgen uitscheiden. De gegevens ontbreken om een norm voor deze toxines te kunnen vaststellen, maar een limiet van 1 µg/l totaal gehalte voor de klasse van hepatoxines lijkt veilig.