Advies van BuRO over geïntroduceerde uitheemse soorten in de Oosterschelde

Mosselzaadtransporten van Oosterschelde naar Waddenzee vinden plaats onder strikte voorwaarden van de Beleidsregel inzake de schelpdierverplaatsing (Bleker, 2012). Met deze transporten kunnen namelijk ongewenste probleemsoorten (zoals invasieve exoten) meeliften naar de Waddenzee, een Natura 2000- en een werelderfgoed gebied. De beleidsregel is een uitwerking van Beleidsnota invasieve exoten (Verburg, 2007) waarin het voorzorgsbeginsel is opgenomen en de noodzaak om in te grijpen afhangt van de aard en de ernst van de problemen die een exoot kan veroorzaken. Preventie, bestrijding en of beheersing van de exoten hoeft dan slechts plaats te vinden wanneer de geïntroduceerde soorten een reële bedreiging vormen voor de biodiversiteit, volksgezondheid, veiligheid en/of economie.