Methoden van bestrijding van 15 Unielijstsoorten

Soorten die op de Europese Unielijst staan, moeten worden bestreden. In dit rapport staan de mogelijke en meest geschikte eliminatie- en beheersmaatregelen voor Nederland. Op basis hiervan kunnen beheersplannen gemaakt worden.