Risicobeoordeling Floron van vier Aziatische duizendknopen in Europa

Dit rapport van Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) beschrijft een risicobeoordeling van de 4 Aziatische duizendknopen die in Nederland voorkomen: Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop, bastaardduizendknoop en Afghaanse duizendknoop. De NVWA heeft gevraagd te kijken naar de risico’s voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden in Nederland.