Risicobeoordeling watercrassula

Dit rapport van FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) beschrijft de risico’s van de uitheemse water- en oeverplant watercrassula. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek heeft gevraagd te kijken naar de risico’s voor biodiversiteit, ecosystemen, ecosysteemdiensten en andere maatschappelijke waarden in Nederland.