Agrilus planipennis herkennen

Deze kever met quarantainestatus komt niet voor in Nederland. Ze geeft op Fraxinus en Chionanthus bladverkleuring, waterloten en sterfte van de kruin. Larven boren zigzagvormige gangen in stam en takken.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent.