Plantenziekten en plagen

De NVWA voert inspecties uit bij binnenkomst van planten en plantaardig materiaal. Ook voeren we monitoringprogramma's uit. Bovendien regisseren we de bestrijding van eventuele schadelijke organismen.

Meld ziekte of plaag via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten). Ook bij vondst quarantaine organisme.