Plantenziekten en plagen

De NVWA voert inspecties uit bij binnenkomst van planten en plantaardig materiaal. Ook voeren we monitoringprogramma's uit. Bovendien regisseren we de bestrijding van eventuele schadelijke organismen.

Meld tomatenvirus

Per 4 oktober 2019 meldplicht ToBRFV-virus (vakbericht)

Meld ziekte of plaag ook via 0900-03 88

Ook bij vondst quarantaine organisme
(gebruikelijke belkosten)