Apriona herkennen

Apriona-kevers komen voor op houtige planten in Azië. De larven boren in de stam en dikkere takken. Symptomen zijn vraat aan de bast, gaten tot circa 17 mm doorsnede, boomsap en boormeel op stam, tak of aan de voet van de boom. Apriona germari, Apriona rugicollis en Apriona cinerea hebben de EU-quarantainestatus.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent