Erwinia amylovora (bacterievuur) herkennen

Deze bacterie met RNQP- en PZ-status komt voor in Nederland op vooral houtige waardplanten, waaronder fruitgewassen. Ze komt verder voor in vooral Europa en Noord-Amerika. Bloesems, bladeren en twijgen kleuren bruinzwart, verdorren en verschrompelen; bacterieslijm komt uit aangetaste delen.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van dit organisme. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met dit organisme herkent.