Liriomyza herkennen

Drie van deze mineervliegen met een PZ quarantainestatus komen voor in Nederland en hebben veel kruidachtige waardplanten. Liriomyza sativae, met quarantaine-status, komt niet voor in Nederland. Ze maken smalle mineergangen in bladeren.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van deze organismen. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met deze organismen herkent.