Neocosmospora euwallacea en N. ambrosia herkennen

Deze schimmels, met quarantainestatus vanaf 11 april 2022, geven tak- en boomsterfte van houtige gewassen, met name loofbomen; ze komen niet in Nederland en Europa voor. Symptomen gaan gepaard met kleine boorgaatjes in stam en tak veroorzaakt door kevers van het geslacht Euwallacea, die de schimmel overdragen.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van deze schimmels. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met deze schimmels herkent.

Verkleuring rond inboorgat op Acer.
Beeld: ©T. Paap, FABI.
Verkleuring rond inboorgat op Acer.
Verkleurd weefsel rond inboorgat door aantasting  Neocosmospora schimmel.
Beeld: ©T. Paap, FABI
Verkleurd weefsel rond inboorgat door aantasting Neocosmospora schimmel.