Spodoptera herkennen

Enkele Spodoptera-motten hebben de EU-quarantainestatus en komen niet in Nederland voor. Ze hebben veel voornamelijk kruidachtige waardplanten. De rupsen vreten aan alle bovengrondse plantendelen.

In de pdf vindt u informatie over de waardplanten, de verspreiding en de reguleringsstatus van deze organismen. Ook leest u hoe u een mogelijke besmetting van planten met deze organismen herkent.