Register eisen en coderingen voor beschermde gebieden

In dit overzicht staan de bijzondere eisen die volgen uit verordening (EU) 2019/2072, bijlagen III en X, onderdeel van de Plant Health Regulation (EU) 2016/2031: Producten, bestemd voor een bepaald beschermd gebied (PZ, ‘Zona Protecta’) in de EU, die vrij moeten zijn van bepaalde schadelijke organismen. In dit register vindt u ook de juiste aanduiding van de organismen voor het PZ-plantenpaspoort (in het Engels: ‘Plant Passport - PZ’) bij verzending van producten naar deze PZ-gebieden. De EPPO-codering of de volledige wetenschappelijke naam van het organisme zijn toegestaan op het PZ-plantenpaspoort.