Samenvatting methodiek korte risicobeoordeling

In dit document vindt u een korte beschrijving van de verschillende parameters die worden beoordeeld in de 'korte risicobeoordeling'. Bij de inschatting van de kans op introductie wordt rekening gehouden met het huidige niveau aan fytosanitaire maatregelen.