Ambrosia informatieblad voor akkerbouwers

In dit informatieblad wordt onder andere uitgelegd hoe u Ambrosia het beste bestrijdt en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen. Ook wordt uitgelegd hoe u de plant herkent en waar u waarnemingen kunt melden (Natuurkalender).