Ambrosia herkennen en bestrijden

Ambrosia veroorzaakt van eind augustus tot oktober flinke hooikoortsklachten. Ook is het een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten. Ambrosiaplanten kunt u op allerlei plaatsen in Nederland vinden. Bijvoorbeeld in uw tuin als u vogels heeft gevoerd. Bovendien kunnen de zaden in zadenmengsels zitten. Hoe herkent u ambrosia? En wat is ertegen te doen?

Waarom ambrosia bestrijden?

Ambrosia moet bestreden worden omdat deze plant bekend staat als een belangrijke veroorzaker van hooikoorts. Omdat de plant laat in het seizoen bloeit, wordt het hooikoortsseizoen met maanden verlengd.

Bovendien is ambrosia in andere Europese landen, waaronder Duitsland, uitgegroeid tot een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten. In Duitsland veroorzaakt ambrosia slechtere oogsten in onder andere de aardappelen- en vollegrondsgroententeelten. Dit kan ook in Nederland gebeuren. In Noord-Brabant is ambrosia al in een akker gevonden.

Wie speelt een rol bij de aanpak van ambrosia?

De NVWA stimuleert het melden en het bestrijden van ambrosia in Nederland. Bovendien handhaven wij de naleving van de wettelijke norm voor ambrosia in veevoer: EU-richtlijn 2002/32/EG over ongewenste stoffen in diervoeding.

Wij werken samen met FLORON, Natuurkalender (Nature Today), Pollennieuws en het LUMC bij de communicatieactiviteiten over ambrosia. Op de websites van deze organisaties vindt u meer informatie over ambrosia, vanuit hun eigen expertise.

  • Verspreiding van ambrosia en andere planten: FLORON
  • Natuurkalender en achtergrondinformatie: Nature Today
  • Pollen, pollenplanten en hooikoorts: Pollennieuws
  • Pollentellingen: LUMC