Informatiedocument ringrot

In dit document is achtergrondinformatie over ringrot opgenomen.