Inzagereacties van betrokken organisaties op Advies van BuRO over de risico’s van de sierteeltketen

BuRO heeft organisaties die betrokken zijn bij de sierteeltketen een conceptversie (zonder bevindingen, conclusies en adviezen) voorgelegd van het advies (met bijlagen) over de risico’s van de sierteeltketen. De organisaties hebben het advies beoordeeld op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. De ontvangen reacties en de respons van BuRO op elke reactie zijn opgenomen in een tabel die samen met het advies is gepubliceerd op de website van de NVWA.